هایپرکا سوپر مارکت اینترنتی در سطح شهر تهران بود که در سال 1395 در شتابدهنده آواتک شروع به کار نمود. تحویل سفارشات در کمتر از 2 ساعت از ویژگی های سوپرمارکت اینترنتی هایپرکا بود. هایپرکا پس از جذب سرمایه اولیه وارد دوره شتابدهی آواتک شد